top of page
Sbormistr
Členové
Novinky
Novinky
Pozvánka STABAT MATER, Op.58, EnArché 18.10.23.jpg

Antonín Dvořák
Stabat Mater op. 58


18. října 2023 v 19.30
kostel u Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Účinkují:
Alena Hellerová - soprán
Sylva Čmugrová - mezzosoprán
Martin Šrejma - tenor
Pavel Švingr - bas

Komorní sbor En Arché
Komorní orchestr Vladimíra Sommera
Dirigent: Vojtěch Jouza

Komorní sbor En Arché

Komorní sbor En Arché založil Vojtěch Jouza v roce 1995. Jeho členy jsou amatérští zpěváci, které spojuje nadšení pro krásnou hudbu různých stylových období. Sbor se věnuje především hudbě duchovní. Těžištěm repertoáru je hudba barokních autorů, která je doplňována skladbami předbarokního období nebo 20. století (B. Britten, I. Stravinskij, V. Ullmann, A. Pärt, L. Bernstein). 

Na svých koncertech En Arché spolupracuje také s komorními tělesy, zvláště s Pražským barokním souborem, a orchestry (Česká filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská státní filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Plzeňská filharmonie). V prosinci 2014 se například podílel na provedení České vánoční mše Jakuba Jana Ryby s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Tento koncert byl živě přenášen do kin a je každoročně reprízován na Štědrý den Českou televizí.

Komorní sbor En Arché získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, často vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Norsko, Belgie). V roce 2000 natočil své první CD, na které nahrál ve spolupráci s Českými madrigalisty a Pražským barokním souborem Stabat Mater a Requiem Františka Xavera Thuriho. S Pražským barokním souborem spolupracoval sbor také na dalším CD se skladbami J. S. Bacha a A. Vivaldiho.

Vojtěch Jouza - sbormistr, dirigent, hobojista

Vojtěch Jouza vystudoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Františka Xavera Thuriho a následně na Akademii múzických umění jako student prof. Jiřího Mihuleho.  Na AMU v Praze absolvoval posléze též obor dirigování (u profesorů Tomáše Koutníka, Františka Vajnara, Petra Vronského, Hynka Farkače, Josefa Kuchinky, Leoše Svárovského, Charlese Olivieri-Munroea, Norberta Baxy, Jiřího Chvály a Lubomíra Mátla.) Cenné hudební zkušenosti sbíral již od mládí mimo jiné např. jako člen orchestru Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením Claudia Abbada. Ještě coby student AMU úspěšně vykonal konkurz do Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, jehož byl v letech 1989–91 členem jakožto sólohráč na anglický roh, od roku 1992 je hobojistou České filharmonie.

Zájem o starou hudbu a komorní hru jej ještě v době studií na konzervatoři přivedl k myšlence založit Pražský barokní soubor, který je činný od roku 1982 až dodnes. V. Jouza zde působí jako hobojista, umělecký vedoucí a příležitostně též jako dirigent. Z mnoha zajímavých projektů tohoto ansámblu je na místě zmínit např. uvedení Markových pašijí J. S. Bacha ve spolupráci s Pražským komorním sborem v rámci cyklu České filharmonie v roce 2007, a to přímo ve vlastní rekonstrukci Vojtěcha Jouzy. V následujících letech provedl v rámci cyklů FOK a České filharmonie známá i méně známá díla jako jsou Bachovo Vánoční oratorium, Velikonoční oratorium a Magnificat, Missa Dei Patris Jana Dismase Zelenky nebo Brockesovy pašije Georga Philippa Telemanna. Pražský barokní soubor kromě četných tuzemských vystoupení každoročně absolvuje turné po Japonsku.

V rámci svých dalších uměleckých aktivit se Vojtěch Jouza intenzivně věnuje sbormistrovství – v roce 1995 založil v Praze komorní pěvecký sbor En Arché, kde působí jako sbormistr a dirigent. V roce 2009 navíc převzal vedení plzeňského pěveckého sboru Česká píseň. V roce 2014 byl pozván jako lektor sbormistrovství k výuce na letní škole duchovní hudby Convivium.

V. Jouza měl doposud jakožto dirigent možnost spolupracovat s předními českými, resp. slovenskými orchestry a sbory – s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Státní filharmonií Košice, s Pražským komorním sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Martinů voices, Talichovou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. S Komorním orchestrem Berg nastudoval opery Bohuslava Martinů Veselohra na mostě a Ženitba. Coby spolutvůrce a především dirigent se v posledních sezónách podílí na úspěšných edukativních programech České filharmonie nazvaných Tučňáci v Rudolfinu. Od roku 2015 zastává pozici asistenta šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. V sezóně 2016/2017 se například podílel na přípravě natáčení Čajkovského skladeb pro firmu Decca s dirigentem Semjonem Byčkovem.

Členky a členové sboru
Monika Mareková

Monika Mareková

Míša Bedrníková

Míša Bedrníková

Ivana Adamová

Ivana Adamová

Manka Kantorová

Manka Kantorová

Kateřina Tichá

Kateřina Tichá

Iva Patridge

Iva Patridge

Hana Fisherová

Hana Fisherová

Lenka Kapsova

Lenka Kapsova

Věra Jagerová

Věra Jagerová

Markéta Kachlíková

Markéta Kachlíková

Martina Němcová

Martina Němcová

Ivana Šedivá

Ivana Šedivá

Kateřina Vincourková

Kateřina Vincourková

Alice Křížová

Alice Křížová

Katrine Lundgren

Katrine Lundgren

Alena Klassenová

Alena Klassenová

Šárka Daňková

Šárka Daňková

Eva Hubená

Eva Hubená

Jarka Kochánková

Jarka Kochánková

Karolína Svobodová

Karolína Svobodová

Líba Šobrová

Líba Šobrová

Mikuláš Adam

Mikuláš Adam

Boris Fiala

Boris Fiala

Jano Lúžny

Jano Lúžny

Jana Bednářová

Jana Bednářová

Vláďa Kulhavý

Vláďa Kulhavý

Ester Kopecká

Ester Kopecká

Martin Svášek

Martin Svášek

Jakub Adam

Jakub Adam

Vláďa Tobyáš

Vláďa Tobyáš

Allen Dorfmann

Allen Dorfmann

Karel Sztogrýn

Karel Sztogrýn

O sboru
Koncerty
Koncerty 

2018/2019

24.12.2019

16:00

Vánoční koncert

Jan Jakub Ryba:

Česká mše vánoční
Gotické koledy

Sólisté:
Alena Hellerová – soprán

Markéta Cukrová – alt
Aleš Voráček – tenor
Jiří Hájek - bas
Komorní sbor EN ARCHÉ
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň
Rožmberská kapela
Komorní orchestr Vladimíra Sommera
Dirigent: Vojtěch Jouza

29.11.2019

14:00 a 16:00

Půlnoční v Rudolfinu s koncertem andělů strážných

Edukativní koncert České filharmonie pro rodiče a děti od 5 do 10 let.

 

Česká píseň a EN ARCHÉ - Nebeský kůr

Pavel Tesař - Anděl strážný

Klára Boudalová - scénář

Vojtěch Jouza - Ponocný

Česká nebeská filharmonie

3.11.2019

19:30

Koncert u Salvátora

F. X. Thuri: Requiem

J. D. Zelenka: Beatus vir

 

Spoluúčinkují:

Lucie Džula Bártová - soprán

Marta Fadljevičová - mezzosoprán

Hasan El-Dunia - tenor

Petr Svoboda - bas

Pražský barokní soubor

Dirigent: Vojtěch Jouza

Please reload

Video záznamy

17.11. 2016, Komorní sbor En Arché, dirigent Vojtěch Jouza, Viktor Ullmann - Elijahu Hanawi z koncertu v Bruselu v katedrále Sacré Coeur

14.6. 2015, Komorní sbor En Arché, dirigent Vojtěch Jouza - J.D. Zelenka - Tenebare Factae Sunt - Kostel sv. Barbory v Manětíně

4.4. 2012, Komorní sbor En Arché, dirigent Vojtěch Jouza, violoncello Jan Keller, varhany Vojtěch Novák, kostel sv. Martina ve zdi, Praha

KOntakt

Přijímáme nové členy

Sborový zpěv léčí duši. En Arché přivítá všechny talentované amatéry, jejich nový zvuk a energii. Rádi o Vás uslyšíme.

 

 

Kontakt

adresa zkoušek: Dykova 1, Praha 10, v přízemí budovy Náboženské obce Církve československé husitské. 
Zkoušky se konají každé úterý od 19.00 do 21.00h.

sbormistr Vojtěch Jouza tel.: +420 603 579 563

Vaše zpráva byla odeslána / Your details were sent successfully!

Odkazy

děkujeme za spolupráci
těmto 
subjektům:

Pražský barokní soubor

bottom of page