Novinky
Novinky

Adventní koncert I
České koledy a roráty
Rudolfinum
28 11. 2021 15:00 a 17:00

Tříkrálový koncert
kostel sv. Salvátora, Dušní 1, Praha 1
7. ledna 2022 19:30

Program

Georg Friedrich Händel

Johann Sebastian Bach

František Xaver Thuri

České koledy a roráty

Účinkující

Jana Brožková hoboj
Vladislav Borovka hoboj
Vojtěch Jouza hoboj
Jiří Zelba hoboj
Ondřej Roskovec fagot
Jaroslav Kubita fagot
Tomáš Františ fagot
Martin Petrák fagot
Ondřej Šindelář fagot

Olga Dlabačová cembalo

Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů

Komorní sbor En Arché

Vojtěch Jouza dirigent

František Xaver Thuri: Velké concerto D dur

Antonio Vivaldi: Magnificat g moll RV 610

Wolfgang Amadeus Mozart: Mše C dur KV 317, Korunovační                                                    

 

Jana Brožková – hoboj

Jiří Zelba – milostný hoboj

Vojtěch Jouza – anglický roh

Alena Hellerová – soprán

Marta Fadljevičová – alt

Hasan El-Dunia – tenor

Jaromír Nosek – bas

Komorní sbor EN ARCHÉ

Pražský barokní soubor

dirigent: Vojtěch Jouza

 

Vstupenky jsou k dostání v předprodejní síti GoOut nebo hodinu před koncertem v místě konání.

Komorní sbor En Arché

Komorní sbor En Arché založil Vojtěch Jouza v roce 1995. Jeho členy jsou amatérští zpěváci, které spojuje nadšení pro krásnou hudbu různých stylových období. Sbor se věnuje především hudbě duchovní. Těžištěm repertoáru je hudba barokních autorů, která je doplňována skladbami předbarokního období nebo 20. století (B. Britten, I. Stravinskij, V. Ullmann, A. Pärt, L. Bernstein). 

Na svých koncertech En Arché spolupracuje také s komorními tělesy, zvláště s Pražským barokním souborem, a orchestry (Česká filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská státní filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Plzeňská filharmonie). V prosinci 2014 se například podílel na provedení České vánoční mše Jakuba Jana Ryby s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Tento koncert byl živě přenášen do kin a je každoročně reprízován na Štědrý den Českou televizí.

Komorní sbor En Arché získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, často vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Norsko, Belgie). V roce 2000 natočil své první CD, na které nahrál ve spolupráci s Českými madrigalisty a Pražským barokním souborem Stabat Mater a Requiem Františka Xavera Thuriho. S Pražským barokním souborem spolupracoval sbor také na dalším CD se skladbami J. S. Bacha a A. Vivaldiho.

Vojtěch Jouza - sbormistr, dirigent, hobojista

Vojtěch Jouza vystudoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Františka Xavera Thuriho a následně na Akademii múzických umění jako student prof. Jiřího Mihuleho.  Na AMU v Praze absolvoval posléze též obor dirigování (u profesorů Tomáše Koutníka, Františka Vajnara, Petra Vronského, Hynka Farkače, Josefa Kuchinky, Leoše Svárovského, Charlese Olivieri-Munroea, Norberta Baxy, Jiřího Chvály a Lubomíra Mátla.) Cenné hudební zkušenosti sbíral již od mládí mimo jiné např. jako člen orchestru Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením Claudia Abbada. Ještě coby student AMU úspěšně vykonal konkurz do Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, jehož byl v letech 1989–91 členem jakožto sólohráč na anglický roh, od roku 1992 je hobojistou České filharmonie.

Zájem o starou hudbu a komorní hru jej ještě v době studií na konzervatoři přivedl k myšlence založit Pražský barokní soubor, který je činný od roku 1982 až dodnes. V. Jouza zde působí jako hobojista, umělecký vedoucí a příležitostně též jako dirigent. Z mnoha zajímavých projektů tohoto ansámblu je na místě zmínit např. uvedení Markových pašijí J. S. Bacha ve spolupráci s Pražským komorním sborem v rámci cyklu České filharmonie v roce 2007, a to přímo ve vlastní rekonstrukci Vojtěcha Jouzy. V následujících letech provedl v rámci cyklů FOK a České filharmonie známá i méně známá díla jako jsou Bachovo Vánoční oratorium, Velikonoční oratorium a Magnificat, Missa Dei Patris Jana Dismase Zelenky nebo Brockesovy pašije Georga Philippa Telemanna. Pražský barokní soubor kromě četných tuzemských vystoupení každoročně absolvuje turné po Japonsku.

V rámci svých dalších uměleckých aktivit se Vojtěch Jouza intenzivně věnuje sbormistrovství – v roce 1995 založil v Praze komorní pěvecký sbor En Arché, kde působí jako sbormistr a dirigent. V roce 2009 navíc převzal vedení plzeňského pěveckého sboru Česká píseň. V roce 2014 byl pozván jako lektor sbormistrovství k výuce na letní škole duchovní hudby Convivium.

V. Jouza měl doposud jakožto dirigent možnost spolupracovat s předními českými, resp. slovenskými orchestry a sbory – s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Státní filharmonií Košice, s Pražským komorním sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Martinů voices, Talichovou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. S Komorním orchestrem Berg nastudoval opery Bohuslava Martinů Veselohra na mostě a Ženitba. Coby spolutvůrce a především dirigent se v posledních sezónách podílí na úspěšných edukativních programech České filharmonie nazvaných Tučňáci v Rudolfinu. Od roku 2015 zastává pozici asistenta šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. V sezóně 2016/2017 se například podílel na přípravě natáčení Čajkovského skladeb pro firmu Decca s dirigentem Semjonem Byčkovem.

Členky a členové sboru
Ivana Adamová
Věra Jagerová
Kateřina Tichá
Míša Bedrníková
Hana Fisherová
Manka Kantorová
Markéta Kachlíková
Ivana Šedivá
Kateřina Vincourková
Alice Křížová
Šárka Daňková
Alena Klassenová
Katrine Lundgren
Eva Hubená
Jarka Kochánková
Karolína Svobodová
Líba Šobrová
Boris Fiala
Jano Lúžny
Jana Bednářová
Vláďa Kulhavý
Ester Kopecká
Jakub Adam
Vláďa Tobyáš
Karel Sztogrýn
 
 
Koncerty 

2018/2019

24.12.2019

16:00

Vánoční koncert

Jan Jakub Ryba:

Česká mše vánoční
Gotické koledy

Sólisté:
Alena Hellerová – soprán

Markéta Cukrová – alt
Aleš Voráček – tenor
Jiří Hájek - bas
Komorní sbor EN ARCHÉ
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň
Rožmberská kapela
Komorní orchestr Vladimíra Sommera
Dirigent: Vojtěch Jouza

29.11.2019

14:00 a 16:00

Půlnoční v Rudolfinu s koncertem andělů strážných

Edukativní koncert České filharmonie pro rodiče a děti od 5 do 10 let.

 

Česká píseň a EN ARCHÉ - Nebeský kůr

Pavel Tesař - Anděl strážný

Klára Boudalová - scénář

Vojtěch Jouza - Ponocný

Česká nebeská filharmonie

3.11.2019

19:30

Koncert u Salvátora

F. X. Thuri: Requiem

J. D. Zelenka: Beatus vir

 

Spoluúčinkují:

Lucie Džula Bártová - soprán

Marta Fadljevičová - mezzosoprán

Hasan El-Dunia - tenor

Petr Svoboda - bas

Pražský barokní soubor

Dirigent: Vojtěch Jouza

Please reload

Video záznamy

17.11. 2016, Komorní sbor En Arché, dirigent Vojtěch Jouza, Viktor Ullmann - Elijahu Hanawi z koncertu v Bruselu v katedrále Sacré Coeur

14.6. 2015, Komorní sbor En Arché, dirigent Vojtěch Jouza - J.D. Zelenka - Tenebare Factae Sunt - Kostel sv. Barbory v Manětíně

4.4. 2012, Komorní sbor En Arché, dirigent Vojtěch Jouza, violoncello Jan Keller, varhany Vojtěch Novák, kostel sv. Martina ve zdi, Praha

 

Přijímáme nové členy

Sborový zpěv léčí duši. En Arché přivítá všechny talentované amatéry, jejich nový zvuk a energii. Rádi o Vás uslyšíme.

 

 

Kontakt

adresa zkoušek: Dykova 1, Praha 10, v přízemí budovy Náboženské obce Církve československé husitské. 
Zkoušky se konají každé úterý od 19.00 do 21.00h.

sbormistr Vojtěch Jouza tel.: +420 603 579 563

Vaše zpráva byla odeslána / Your details were sent successfully!

Odkazy

děkujeme za spolupráci
těmto 
subjektům:

Pražský barokní soubor